Revista Repere este partener EET Project

Departamentul de Stiintele Educatiei impreuna cu facultatea de Administratie si Afaceri deruleaza incepand cu 1 octombrie 2011, proiectul Economics e-Translations into and from European Languages (EE-T). Proiectul este coordonat de Universitatea din Pisa (Italia) si este finantat prin programul Lifelong Learning Programme Erasmus. Proiectul EE-T are ca obiectiv evaluarea impactului pe care traducerea textelor economice il are
asupra istoriei gandirii economice. Proiectul se adreseaza: cercetatorilor specializati in istoria Economiei, filologilor si expertilor in educatie ca si studentilor. Mai multe detalii cu privire la activitatile cuprinse in proiect gasiti la urmatoarea pagina web: http://eet.pixel-online.org/info/index.php
Revista Repere este partener in cadrul acestui proiect prin publicarea ultimelor noutati in cadrul proiectului la sectiunea: Evenimente
Publicitate

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized

Apel pentru articole/Call for articles

Romana 

REPERE – Revista de Științele Educației pregătește tiparul pentru apariția următorului număr!  Vă invităm să contribuiți cu articole științifice pe teme educaționale.

Așteptăm articole pentru nr. 7 al Revistei, până la data de 31 mai 2012, pe adresa redacției, revista.repere@gmail.com

Revista REPERE este o publicație a Facultății de Psihologie și Științele Educației a Universității din București.

Domeniile abordate de articolele din revistă acoperă întreaga paletă a științelor educației: educație și societate, educație și cultură, educație și mass media, filosofia educației, teoria educației, curriculum școlar, evaluare în educație, management școlar, educație permanentă, consiliere și orientare în carieră, educație și piața muncii, alte aspecte transversale din domeniul educației. Fiind o revistă interdisciplinară și internațională, în REPERE sunt publicate contribuții care reflectă principalele tendințe și schimbări la nivelul educației.

Revista de pedagogie se adresează deopotrivă specialiștilor în științele educației și în domenii conexe, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar, studenților de nivel licență, masterat, doctorat, tuturor celor interesați de domeniul educației.

Instrucțiuni pentru autori

Textul articolului poate fi redactat în română sau orice altă limbă de circulație internațională, dar trebuie să fie însoțit de un rezumat redactat în limba engleză  de aproximativ 100 cuvinte.
Manuscrisele vor fi redactate în format A4, Times New Roman 12,  spațiere 2 între paragrafe cu margini 1x1x1x1 și nu trebuie să depășească 5000 de cuvinte.

Fiecare autor va trimite într-un document separat o scurtă biografie și datele de contact.

English

Repere – The Education Sciences’ Journal is preparing its printer for the next edition!

We invite you to contribute  to our next edition by sending us scientific research articles in the education field. Please send your articles by 31st of May 2012 to the following e-mail address: revista.repere@gmail.com

Our journal approaches the following education domains: education and society, education and culture, education and mass-media, philosophy of education, theory of education, curriculum, assessment in education, school management, permanent education, vocational counseling and orientation, education and work market, other transversal aspects of education. Being an interdisciplinary and an international journal, we only publish the articles that talk about mainstream tendencies in the education field.

Our target includes educational specialists, teachers, students and everyone who is interested in this theoretical domain.

Instructions for authors

The articles can be written in English or any other international language, but you have to attach to your article a summary in English, no more than 100 words. Your texts have to fulfill the following criteria: Times New Roman, font size 12, double-spaced paragraphs, 1x1x1x1 margins, no more than 5000 words.

Each author will send us a biography and contact details.

Scrie un comentariu

Din categoria Uncategorized